Australia on course for the Irish Derby
(Ireland 2014)
25 / 32
 
 
Testimonial photo